Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Techniki Cieplnej


Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Aleksander A. Stachel


Zakład Termodynamiki Technicznej


Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz, prof. ZUT

Laboratorium Miernictwa Cieplnego


Kierownik Laboratorium
dr inż. Sławomir Wiśniewski

Centrum Badawczo-Rozwojowe Siłowni ORC


Kierownik Centrum
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz