Wzór nagłówka sprawozdania

pobierz plik

Uwaga:
  • w przedstawionym wzorze należy uzupełnić wszystkie pola za wyjątkiem pól "ocena" i "podpis";
  • w polu "Laboratorium z....." należy wpisać nazwę przedmiotu;
  • numer i temat ćwiczenia należy uzupełnić zgodnie z zestawieniem tematów ćwiczeń laboratoryjnych (link);
  • pole "Rok. akad." należy uzupełnić zgodnie ze schematem "2018/19".

Wzory teczek

semestr zimowy
kierunek semestr przedmiot plik do pobrania
studia stacjonarne:
Energetyka 3 Miernictwo cieplne pobierz
Energetyka 3 Termodynamika II pobierz
Energetyka 5 Wentylatory pobierz
Inżynieria środowiska 3 Pompy, wentylatory, sprężarki pobierz
Transport 3 Podstawy techniki cieplnej pobierz
studia niestacjonarne:
Mechanika i budowa maszyn 5 Podstawy miernictwa cieplnego pobierz
Mechanika i budowa maszyn 5 Termodynamika techniczna II pobierz

UWAGA!
Wydrukowane kartki należy:
1) uzupełnić o informację dot. roku akademickiego wg schematu: 2018/19;
2) podpisać: nazwisko, imię, grupa laboratoryjna - nazwa wg harmonogramu KTC (nie wg e-dziekanatu);
3) trwale zespolić z teczką, poprzez przyklejenie dobrym klejem lub dobrą taśmą na przodzie teczki (nie za pomocą zszywek).
Teczki muszą być papierowe (nie plastikowe, nie grube tekturowe itp.) oraz wiązane (nie z gumką).

Zagadnienia

Zakres materiału jaki należy opanować, aby być dopuszczonym do ćwiczeń laboratoryjnych, ustala PROWADZĄCY dane ćwiczenie. Celem ułatwienia kontaktu z osobą prowadzącą poniżej zamieszczono linki do plików, na których znajdziecie Państwo potrzebne informacje.


prowadzącyplik do pobrania
dr inż. Tomasz KUJAWApobierz
mgr inż. Agnieszka GARNYSZ-RACHTANpobierz
mgr inż. Michał BAŃKOWSKIpobierz
mgr inż. Aleksandra DEMBKOWSKApobierz
mgr inż. Marcin JANKOWSKIpobierz
mgr inż. Gabriela SOŁTYSIKpobierz

Wybrane instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

numer ćwiczeniaplik do pobrania
9pobierz
26pobierz
28pobierz
35pobierz
45pobierz

Wzory sprawozdań

Uwaga: sposób wykonywania sprawozdania (w tym możliwość skorzystania z poniższych arkuszy), określa prowadzący dane ćwiczenie laboratoryjne.

numer ćwiczeniaplik do pobrania
4pobierz
9pobierz
15pobierz
45pobierz
65pobierz