Wzór nagłówka sprawozdania

pobierz plik

Uwaga:
  • w przedstawionym wzorze należy uzupełnić wszystkie pola za wyjątkiem pól "ocena" i "podpis";
  • w polu "Laboratorium z....." należy wpisać nazwę przedmiotu;
  • numer i temat ćwiczenia należy uzupełnić zgodnie z zestawieniem tematów ćwiczeń laboratoryjnych (link);
  • pole "Rok. akad." należy uzupełnić zgodnie ze schematem "2017/18".

Wzory teczek

semestr letni


kierunek semestr przedmiot plik do pobrania
studia stacjonarne:
Energetyka 4 Pompy pobierz
Energetyka 6 Odnawialne źródła energii pobierz
Inżynieria środowiska 2 Podstawy termodynamiki technicznej pobierz
Mechanika i budowa maszyn 5 Podstawy miernictwa cieplnego pobierz
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4 Systemy konwersji energii pobierz
studia niestacjonarne:
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4 Systemy konwersji energii pobierz

UWAGA!
Wydrukowane kartki należy:
1) uzupełnić o informację dot. roku akademickiego wg schematu: 2017/18;
2) podpisać: nazwisko, imię, grupa laboratoryjna - nazwa wg harmonogramu KTC (nie wg e-dziekanatu);
3) trwale zespolić z teczką, poprzez przyklejenie dobrym klejem lub dobrą taśmą na przodzie teczki (nie za pomocą zszywek).
Teczki muszą być papierowe (nie plastikowe, nie grube tekturowe itp.) oraz wiązane (nie z gumką).

Zagadnienia

Zakres materiału jaki należy opanować, aby być dopuszczonym do ćwiczeń laboratoryjnych, ustala PROWADZĄCY dane ćwiczenie. Celem ułatwienia kontaktu z osobą prowadzącą poniżej zamieszczono linki do plików, na których znajdziecie Państwo potrzebne informacje.


prowadzącyplik do pobrania
dr inż. Tomasz KUJAWApobierz
mgr inż. Agnieszka GARNYSZ-RACHTANpobierz
mgr inż. Michał BAŃKOWSKIpobierz
mgr inż. Marcin JANKOWSKIpobierz
mgr inż. Gabriela SOŁTYSIKpobierz

Wybrane instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

numer ćwiczeniaplik do pobrania
9pobierz
26pobierz
28pobierz
35pobierz
45pobierz

Wzory sprawozdań

Uwaga: sposób wykonywania sprawozdania (w tym możliwość skorzystania z poniższych arkuszy), określa prowadzący dane ćwiczenie laboratoryjne.

numer ćwiczeniaplik do pobrania
1pobierz
4pobierz
9pobierz
15pobierz
45pobierz
65pobierz