LABORATORIUM TERMODYNAMIKI

1. Analiza techniczna węgla
2. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych
3. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych
4. Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów
5. Badanie wody
6. Techniczna analiza spalin
7. Badanie paliw i środków smarnych
8. Badanie gęstości gazów
9. Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej
10. Cechowanie zwężek
11. Pomiary mocy efektywnej
12. Pomiary temperatur
13. Planimetrowanie i pomiary mocy indykowanej
14. Pomiary współczynnika przewodności cieplnej
15. Badanie współczynnika przenikania przegród budowlanych
16. Oznaczanie ciepła spalania tworzyw sztucznych
18. Badanie silnika spalinowego wysokoprężnego
23. Badanie współczynnika oporów rurociągów
25. Badanie pompy wirowej
26. Badanie wentylatora osiowego
27a. Badanie pomp w układzie szeregowym
27b. Badanie pomp w układzie równoległym
28. Badanie wentylatora promieniowego
30. Badanie wymiennika ciepła
35. Badanie sprężarek tłokowych
45. Pomiar natężenia przepływu
50. Charakterystyka wiskozowa olejów
55. Badanie kotła centralnego ogrzewania
60. Pomiar stężenia zapylenia gazów spalinowych
65. Badanie siłowni fotowoltaicznej
66. Badanie siłowni wiatrowej
67. Badanie wartości opałowej biomasy
68. Badanie pompy ciepła
69. Badanie ogniwa paliwowego typu PEM
70. Badanie organicznego obiegu Clausiusa-Rankine'a

Literatura do ćwiczeń laboratoryjnych
1. Pomiary cieplne cz. 1 i 2.: Praca pod redakcją T. Fodemskiego, WNT, Warszawa 1993.
2. Kołodziejczyk L.: Pomiary w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa 1980.
3. Kotlewski F.: Pomiary w technice cieplnej, WNT, Warszawa 1972.
4. Termodynamika – Laboratorium Miernictwa Cieplnego pod redakcją W. Pudlika, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1993.
5. Chmielniak T. : Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 2004.
6. Cieśliński J., Mikielewicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.
7. Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2007.
8. Nowak W., Stachel A. A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008.
9. Skrypty uczelniane PS i innych ośrodków akademickich związane tematycznie z ćwiczeniami

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Ćwiczenie A+B
1. Pobieranie próbek produktów naftowych.
2. Oznaczanie gęstości produktów naftowych:
- metodą areometryczną,
- metodą piknometryczną,
- metodą wagi Mohra.
3. Penetracja smarów stałych.
4. Pomiar stężenie mieszanin paliwowych metodą kolorymetryczną.
5. Pomiar dynamicznego współczynnika lepkości olejów metodą Höpplera.
6. Oznaczanie wskaźnika lepkości olejów.
7. Pomiar lepkości względnej metodą Englera.

Ćwiczenie C+D
1. Pomiar temperatury zapłonu i palenia:
- metodą Marcussona,
- metodą Brenkena.
2. Pomiar temperatury zapłonu metodą Marten’s Pensky’ego.
3. Destylacja normalna olejów napędowych.
4. Oznaczanie indeksu cetanowego olejów napędowych.
5. Uproszczone metody badania i oceny produktów naftowych.

Ćwiczenie E
Oznaczanie liczby oktanowej metodą badawczą.

Ćwiczenie F
Oznaczanie liczby cetanowej metodą silnikową.


Literatura do ćwiczeń laboratoryjnych
1. Baczewski K., Biernat K., Machel M.: Leksykon – Samochodowe paliwa, oleje i smary, WKiŁ, Warszawa 1993.
2. Kozak T., Kabat M.: Laboratorium z paliw silnikowych i środków smarowych. Skrypt Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984, 2007.
3. Kozak T., Kabat M.: Wybrane zagadnienia z paliw silnikowych i środków smarowych ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007.
4. Michałowska J.: Paliwa, oleje i smary, WKiŁ, Warszawa 1967.
5. Michałowska J.: Leksykon - Paliwa, oleje i smary, WKiŁ, Warszawa 1970
6. Zwierzycki W.: Oleje, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu, Wyd. Rafineria Nafty „Glimar” S.A., Gorlice 2001.
7. Normy przedmiotowe do wykonywanych oznaczeń.
8. Informacje internetowe (katalogi produktów itp.):
www.lotos.pl polski producent paliw, olejów i smarów
www.shell.com.pl światowy producent paliw, olejów i smarów
www.mobil.pl światowy producent paliw, olejów i smarów
www.elf.com.pl światowy producent paliw, olejów i smarów
www.texaco.pl światowy producent paliw, olejów i smarów