Rok akademicki 2017/2018
Semestr zimowy


Harmonogram zajęć


Harmonogram może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie informacji na bieżąco.

studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 29.11.2017)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 15.11.2017)

Materiały eksploatacyjne w transporcie: plik (ostatnia aktualizacja: 8.11.2017)

Lista grup


studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 14.10.2017)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 27.10.2017)Uwaga osoby powtarzające przedmiot:


Zgodnie z regulaminem laboratorium KTC "Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu obowiązani są do pojawienia się na pierwszych zajęciach organizacyjnych, a gdy jest to niemożliwe, do zgłoszenia się w pierwszym tygodniu semestru do Kierownika Laboratoriów celem dopisania do grupy."