Rok akademicki 2018/2019
Semestr zimowy


Harmonogram zajęć


Harmonogram może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie informacji na bieżąco.

PLANY
studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 18.10.2018)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 17.10.2018)

LISTY GRUP
studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 18.10.2018)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 17.10.2018)

Harmonogram zajęć - Materiały eksploatacyjneMateriały eksploatacyjne w transporcie: plik (ostatnia aktualizacja: 9.10.2018)Uwaga osoby powtarzające przedmiot:


Zgodnie z regulaminem laboratorium KTC "Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu obowiązani są do pojawienia się na pierwszych zajęciach organizacyjnych, a gdy jest to niemożliwe, do zgłoszenia się w pierwszym tygodniu semestru do Kierownika Laboratoriów celem dopisania do grupy."