Rok akademicki 2017/2018
Semestr letni


Harmonogram zajęć


Harmonogram może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie informacji na bieżąco.

studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 16.04.2018)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 20.03.2018)

Materiały eksploatacyjne w energetyce: plik (ostatnia aktualizacja: 8.03.2018)

Lista grup


studia stacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 15.03.2018)
studia niestacjonarne: plik (ostatnia aktualizacja: 14.03.2018)Uwaga osoby powtarzające przedmiot:


Zgodnie z regulaminem laboratorium KTC "Studenci skierowani na powtarzanie przedmiotu obowiązani są do pojawienia się na pierwszych zajęciach organizacyjnych, a gdy jest to niemożliwe, do zgłoszenia się w pierwszym tygodniu semestru do Kierownika Laboratoriów celem dopisania do grupy."